Events
Batı Bilimin Oluşumu


Untitled Document

 

Batı bilimi ve Felsefe konusunda genel bir fikir uyandırma amacına yöneliktir.
Batı Bilimi, kendine has bir içerik ve metodoloji ile uygarlık alanında hızlı ilerlemelere zemin hazırlamış; genel bir zihniyet oluşturmuştur. Aynı konuda bir kitabı ve çeşitli makaleleri olan Prof.Dr. Korkut TUNA’nın konferansı bu konuyu ele alacak; söz konusu zihniyet üzerine de eleştirel bir değerlendirme yapacaktı.1