Başkan'ın Mesajı
Günümüz dünyasında küreselleşme, kültürlerarası etkileşim açısından yeni olanaklar sunmasının yanında yeni anlaşmazlıklar da yaratmaktadır. Ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ilişkilerin gelişmesi, farklı toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerinin daha iyi tanınması küreselleşme sayesinde yeni bir boyut kazanmıştır. Bu durum aynı zamanda yeni zorluklara, anlaşmazlıklara ve bazen güvensizliğe de neden olmakla birlikte özellikle Doğu ve Batı dünyası arasında birtakım gerginliklere de sebep olmuştur. 


Batı’yı bilimsel, kültürel ve geleneksel açılardan inceleyerek, disiplinler arası bir yaklaşım çerçevesinde hem teorik hem pratik düzlemde yeni ufuklar açmak amacıyla Ocak 2014 yılında, Batı Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni kurduk. Merkezimizin ana hedefi, uluslararası bir araştırma ağı oluşturarak burada yapılacak olan bilimsel araştırmalarla Batı Medeniyeti konusunda öncü bir bilgi merkezi olmaktır. 

Kültürlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, yalnızca günümüzün değil önümüzdeki yüzyıllarda da barış ve istikrarının teminatı olacaktır. Kültürlerarası anlayış ve işbirliğinin daha etkin hale getirilmesinde en önemli görev üniversitelere düşmektedir.

Dr. Mustafa Aydın
İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı